Tôi cần làm gì để sử dụng được Zmobile?

Rất đơn giản, quý khách chỉ cần liên hệ với chúng tôi để đăng ký sử dụng gói phần mềm. Sau đó chúng tôi gửi 1 mã code để quý khách chèn vào website là phần mềm hoạt động.

Khi hết gói phần mềm tôi phải làm gì?

Khi hết thời hạn sử dụng phần mềm hoặc lượng số quét đạt quá giới hạn, nếu muốn tiếp tục sử dụng quý khách liên hệ với bộ phận hỗ trợ để chúng tôi gia hạn gói phần mềm. Hotline: 097.128.9229