Khách hàng của tôi vào nhiều lần thì tính như nào?

Một số điện thoại truy cập website nhiều lần vẫn tính là một, nghĩa là nếu quý khách mua gói 300 số sẽ quét được 300 số điện thoại khác nhau.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *