Khách truy cập vào website bao lâu thì lấy được số?

Khi khách hàng truy cập website bằng 3G/4G chỉ sau 3 đến 5s phần mềm sẽ lấy được số.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *