Tôi cần cung cấp thông tin gì để tạo tài khoản Zmobile?

Quý khách cần cung cấp 4 thông tin sau:

  • Họ và tên đầy đủ (để thuận tiện trong quá trình quản lý khách hàng).
  • Số điện thoại.
  • Email.
  • Tên miền website cần muốn quét số.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *