Zmobile quét dc số các mạng nào?

Zmobile quét được số cả 3 nhà mạng lớn nhất Việt Nam bao gồm: Viettel, Vinaphone, Mobiphone.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *